Luisa och Rebecka på Briza har paketerat sin expertis på ett innovativt och affärsmässigt sätt. De bidrar till att bredda synen på hur event kan genomföras och skapa hållbar kunskap för både sina kunder och deras målgrupp.

― Nina Strandberg, Uppstart Malmö