Jag har erfarenhet av att samarbete med Briza maxima inom det fria kulturlivet där det sociala nätverk och kapital du kan bygga upp är avgörande för din verksamhet och varumärke. Det sätt som de lyckas skapa ett bubblande, socialt forum för oss aktörer som känns både informellt och förutsättningslöst, och där många visitkort bytts och samarbeten startat är imponerande.

― Andreas Ingefjord, Malmö Stadsbibliotek