Trafikverket

På beställning av Trafikverket och i samarbete med Ecoplan organiserade vi och genomförde moderationen av EU-projektet Scandrias konferens om flytande biogas för tung trafik.

Arbetet omfattade

  • kommunikation med potentiella deltagare och keynote speakers,
  • organisering av hotell, konferensanläggning, hantering av anmälningar och liknande, samt
  • att bidra till program-upplägget för ökad delaktighet och för att säkerställa att våra kunder uppnådde de syften som låg bakom önskan att genomföra konferensen.