Kulturförvaltningen Malmö

Den 3 maj 2013 ordnade vi på uppdrag av Malmö Stads Kulturförvaltning dubbelevenemang i samband med startskottet för konstmanifestationen Malmö Nordic 2013.

Vi utvecklade två sammanhängade koncept:

* Ett koncept för den officiella invigningen i Magistratsparken öppet för allmänheten med utgångspunkt i projektets grafiska profil och med fokus på att lyfta de 28 medvarkande gallerier och organisationer.

* Ett koncept för invigningsmingel för medverkande aktörer och intressenter i Restaurang Wega på Malmöhus. Här fokuserade konceptet på nätverkande i festlig inramning där vi med hjälp av bl.a ljusprojektioner, konversationskort och DJ skapade ramarna för deltagarna att träffas och fira tillsammans.