Briza maxima AB

Eventbyrå. Upplevelsedesign. Strategi.

Tar du fasta på att fysiska möten kan vara din viktigaste kommunikationskanal?

Du vill göra minnesvärda event och säkerställa att din verksamhet får ut det bästa av investerade resurser när du bjuder in. Du vill skapa starka event som dina deltagare upplever med alla sinnen och därför minns med hela kroppen.

Behöver du hjälp? Läs mer om våra tjänster

Gör minnesvärda event

Jobba strategiskt

Att genomföra ett möte eller event är en investering av tid och pengar. Tänk på varför du gör denna investeringen. Hur hjälper det dig uppnå de övergripande målen för din verksamhet?

Vi hjälper dig analysera och planera för varumärkesbyggande event.


Aktivera dina deltagare

Deltagarna är din viktigaste resurs. När du lyckas engagera och aktivera dem kan de bli dina bästa ambassadörer och närmsta allierade.


Designa upplevelsen

Utgå alltid ifrån ditt övergripande syfte. Ställ krav och gör medvetna val om allt från innehåll och tidsplan till förtäring och iscensättning.


Våga vara värd/inna

Maxa investeringen genom att vara aktivt synlig på plats. Se dina deltagare i ögonen. Hälsa på alla. Visa med din närvaro hur du vill att deltagarna interagerar med varandra.